ПЕТ ЗЛАТНИ И ЕДИН СРЕБЪРЕН МЕДАЛ ЗА ВОКИЛ - VOKIL KICKBOXING

ПЕТ ЗЛАТНИ И ЕДИН СРЕБЪРЕН МЕДАЛ ЗА ВОКИЛ

ПЕТ ЗЛАТНИ И ЕДИН СРЕБЪРЕН МЕДАЛ ЗА ВОКИЛ