ВСУ"Черноризец Храбър" с профил "Мениджмънт в спорта"...

ВСУ "Черноризец Храбър" с профил "Мениджмънт в спорта"

ВСУ „Черноризец Храбър“ с профил „Мениджмънт в спорта“

ВСУ „Черноризец Храбър“ с профил „Мениджмънт в спорта“

На 18 Септември в град Варна се проведе работна среща на ръководството на Българска конфедерация по кикбокс и муай тай с декана на Факултет „Международна икономика и администрация“ доц.д-р Елеонора Танкова от Варненски Свободен Университет „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“.

По време на срещата бяха широко обсъдени възможностите за обучение на спортни специалисти във Варненски Свободен Университет и опциите за надграждане на висше образование в областта на спорта в град Варна.

Като резултат от заявените по време на срещата от г-н Спасов, г-н Димов и г-жа Колзева потребности за качествено висше образование в областта на спорта, ВСУ“Черноризец Храбър“ отговори на нашите искания с откриване на нова специалност с профил „Мениджмънт в спорта“.

Нещо повече, предвид ясно изразената позиция на г-н Красимир Димов относно големите трудности, които срещат активните спортисти с тяхната целодневна заетост и множество участия в спортни прояви ВСУ“Черноризец Храбър“ – Варна предлага за първи път ДИСТАНЦИОННА ФОРМА на специалност „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ И МЕНИДЖМЪНТ“ С ПРОФИЛ „МЕНИДЖМЪНТ В СПОРТА“.

Предоставената от ВСУ“Черноризец Храбър“ възможност е уникална по рода си за състезателите, които желаят да продължат висшето си образование в сферата на спорта по начин, с който ще могат да продължат спортната си реализация в спортовете кикбокс и муай тай и паралелно с това да придобият висше образование.

ВСУ "Черноризец Храбър" с профил "Мениджмънт в спорта"

ВСУ „Черноризец Храбър“ с профил „Мениджмънт в спорта“

РЕЗЮМЕ

Ето и кратко резюме на специалност „Бизнес администрация и мениджмънт“ с профил „Мениджмънт в спорта”

 Обучението в специалност „Бизнес администрация и мениджмънт” се гради върху следните базови научни направления: управление, икономика, информационни технологии и чужди езици.
 Обучението се провежда на две нива.

През първите две години се придобива фундаментална подготовка в областта на управлението, в т.ч. управлението на бизнес организации. Върху тази база от знания и умения се пристъпва към следващия етап на обучение (в трети и четвърти курс).

В него се предлага набор от специализиращи дисциплини, определящи спецификата на управлението на организациите според избрания профил за специализация в специалността.

АКЦЕНТ

 Акцентът на профил „Мениджмънт в спорта” е с фокус върху придобиване на знания и умения отнасящи се до:

теоретичните и приложните основи на спорта;

държавната и общинската политика в областта на спорта;

принципите, методите и тактиките в дейността на спортния мениджър;

икономическите отношения в спорта; финансовият мениджмънт в спорта; маркетинговите изследвания в различните подсистеми на спорта; мениджмънта на спортни събития;

спецификата при разработването на програми и проекти в спорта; спонсорството, PR-а и рекламата в спорта и др.
 Завършилите профила могат да се реализират като мениджъри в национални и международни спортни и други органи и организации.

Това са федерации и съюзи, спортни клубове, общински администрации, социални заведения, формирования за спортни услуги, маркетингови и посреднически агенции в спорта, фирми за производство и търговия със спортни артикули, и др.
Какво означава дистанционна форма на обучение (ДО)?

ДИСТАНЦИОННА ФОРМА

 Обучението в дистанционната форма се осъществява в специално създадената платформа за дистанционно обучение на адрес https://do.vfu.bg .

С индивидуалния си профил всеки студент има достъп до необходимите интерактивни ресурси за обучение (текстови, видео, аудио) и възможност да се подготвя в удобно време и от всяка точка на света.

В публикуваните материали е описано как протича оценяването по дисциплината (курсова работа, самостоятелна работа, онлайн тест или др.). Сроковете за кандидатстване и записване са отворени и към настоящия момент.
 При желание студентът може да посещава лекции в университета, както и да провежда консултации с преподавателите – онлайн или на място в университета.
Какви са предимствата на дистанционната форма на обучение?
 студентите се обучават в акредитирани професионални направления и специалности.
 студентите имат достъп до образователните ресурси 24/7 и срок от 10 дни по време на всяка от трите изпитни сесии (редовна, поправителна, ликвидационна) да положат изпит .
 студентите имат възможност за индивидуално или ускорено обучение.
 студентите могат разсрочено да плащат семестриалните си такси, а обучаващите се по споразумение със спортни федерации ползват 15% намаление на таксата.
 студентите могат да участват в програмите за академичен обмен;

могат да се включват виртуално в изследователски и приложни проекти;

могат да кандидатстват с предприемачески идеи в новосъздадената Акселераторска програма на ВСУ.
Как да кандидатствам?

КАНДИДАТСТВАНЕ

 Кандидатстването може да се осъществи на място в университета или онлайн на адрес http://priem.vfu.bg , като след регистрация се попълнят исканите данни. Таксите , може да бъдат заплатени по банков път.
 Ако кандидат-студентът е завършил средното си образование през 2008 г. или по-късно, като оценка за кандидатстване може да се използват оценките от държавните зрелостни изпити (матури), като в този случай не е необходимо да полага кандидатстудентски изпит;
 Ако кандидат-студентът е завършил средното си образование преди 2008 г. е необходимо да положи кандидатстудентски изпит, което може да направи ОНЛАЙН с есе на обществено значима тема за първите четири специалности, като се регистрира и следва инструкциите на адрес http://konkurs.vfu.bg
 След като кандидатства и положи кандидатстудентски изпит (ако няма издържан държавен зрелостен изпит) до няколко дни кандидат-студентът ще може да провери оценката си.

Дали е класиран може да открие  на адрес http://ksp.vfu.bg . Класиралият се кандидат-студент следва да се запише до две седмици.

Подробна информация може да получите на следния телефон:
Тихомир Колев
e-mail: tihomir.kolev@vfu.bg
тел.+ 359 52 359 631

 

ПОВЕЧЕ ВИДЕО МОЖЕТЕ ДА ОТКРИЕТЕ В НАШИЯТ  YOUTUBE КАНАЛ

ОЩЕ НОВИНИ МОЖЕТЕ ДА ОТКРИЕТЕ ТУК

ИЛИ В НАШАТА фейсбук страницата

Tags: , , , , ,